Cabecera
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO
Informació
Número: 
8860
Data: 
23-05-1927
Registrat a: 
No consta
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios J.J Vivas Pérez
Forma farmacèutica text: 
(Paperet)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró que conté 8 paperets de salicilat de bismut i ceri
Composició: 
C7 H5 O4 Bi 50- Ce2 C6 O21 H18 10mg. Extrcte tabaic 25mlgr.Excipient idoni quantitat suficient.
Dosificació: 
No descrita
Indicacions: 
Vòmits, tota classe .de diarrees, dels tísics, dels vells, mals de ventre , rots fètids,males digestions ,còlera, tífus, disenteria ,vòmits d’embarassades, diarrees i vòmits dels nens,refredat comú i úlceres d’estòmac.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
No consta
Timbre: 
No nhi ha
Dades d'interès: 
No conté prospecte
Director tècnic del laboratori: 
J.J. Vivas Pérez
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-