Cabecera
SALVA INFANTES.
Informació
Número: 
35.542
Data: 
No consta.
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad.
Subregistre: 
No consta.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio CAMPS (Barcelona).
Forma farmacèutica text: 
Paperet (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa rectangular de cartró. Paperets segellats i rotulats que contenen 0,21 grams de pòlvores blanques.
Composició: 
Mg. Blanca 0,05 gr; Sal Anglesa 0,04 gr; Benzoneftol 0,02 gr; Sacarosa 0,10 gr.
Dosificació: 
Segons ledat del nadó:Durant el 2n. mes un paperet cada dia.El 3er. mes dos paperets cada dia.El 4rt. y 5è. tres paperets cada dia.El 6è. i 7è. un paperet cada 5 hores.De 8 a 12 mesos dos paperets tres vegades al dia.1 a 2 anys dos paperets cada 6 hores.2 a 6 anys tres paperets tres vegades al dia.Són eficaços per adults, en aquest cas es poden prendre fins a 7 paperets.
Indicacions: 
Malalties de tipus eruptiu pròpies de la infància, èpoques de dentició.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
66 ptes.
Timbre: 
No nhi ha
Dades d'interès: 
Conté prospecte. Al prospecte es fa menció a altres preparats del mateix laboratorio. No consta a lÍndice Alfabético de Especialidades Farmacéutica (1936), ni al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946), i tampoc a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1953).
Director tècnic del laboratori: 
Susana Oliveras, farmacèutica.
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-