Cabecera
SALIPIRINA.
Informació
Número: 
1.978
Data: 
No consta. (Segons lÍndice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:558) fou registrat el 23-03-1922).
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad.
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio TECNOFARMA (Barcelona) per cessió de Ridel de Haën A. -G. (Berlin)
Forma farmacèutica text: 
Tableta (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa prismàtica de cartró. Tub cilíndric de plàstic transparent i etiquetat, amb tap de suro i conté 4 tabletes blanques.
Composició: 
Àcid salicílic 0.21 g; Dimetil-fenil-pirazolona 0.29 g.
Dosificació: 
De 3 a 4 vegades al dia dues tabletes. Màxim 20 tabletes al dia. En dolors poc intensos, 1 o 2 tabletes d una sola vegada.
Indicacions: 
Tota clase de malalties febrils, reumatisme i dolors de qualsevol causa
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
11,10 ptes.
Timbre: 
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 10 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Conté prospecte. La capsa hi ha una inscripció manuscrita: para el dolor de lumbago, 3 al día después de las comidas.
Director tècnic del laboratori: 
Farmacèutic preparador : D. C. Lemmel.
Continent: 
Bo
Contingut: 
Regular (tub trencat, falten tabletes)
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-