Cabecera
YODURO BERN CAFEINADO
Informació
Número: 
17788
Data: 
no consta
Registrat a: 
Instituto Tecnico de Comprobacion
Subregistre: 
-
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
BENEYTO - Ciudad lineal,Chamartin(Madrid)
Forma farmacèutica text: 
pindola (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capsa cartro,flascó cilíndric metal·litzat50 píndoles
Composició: 
(qualitativa): iodur potassic, cafeïna químicament purs en pidoles inalterables
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
asma, enfisema, bronquitis, malalties del cor, angina de pit, urèmia, arteriosclerosi
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no considerades
Preu: 
7,75 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
flascó rosca de metall deteriorat pel iode, amb rosca metàl·licaetiqueta deteriorada prospecte
Director tècnic del laboratori: 
J. Beneyto
Continent: 
dolent
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat