Cabecera
TONIGASTRIL
Informació
Número: 
16595
Data: 
no consta
Registrat a: 
il.legible
Subregistre: 
-
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Iesa - Madrid
Forma farmacèutica text: 
(sobre)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capsa de cartró embolicada amb paper.sobres de pols.
Composició: 
(qualitativa): sal de Vichy,carbo animal,cabo vegetal,magnesia calcinada,subnitrat de bismut,exte belladona
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
molesties de estomac,insustituible en la hiperclorhidria i dispepsies
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no considerades
Preu: 
8,10 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Precintada, no s´ha pogut obrir.
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
regular
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat