Cabecera
ARSENIATE DE QUININE 1 MG
Informació
Número: 
no consta
Data: 
no consta
Registrat a: 
no considerat
Subregistre: 
-
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Ch. Chanteaud- Paris (54 rue des Francs Bourgeois)
Forma farmacèutica text: 
grànul dosimètric (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capsa tipus mistos,amb tubets vidre
Composició: 
arseniat de quinina 1 mg
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
no constan
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no considerades
Preu: 
no consta
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
granuls dosimetrics
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
regular
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat