Cabecera
BENZOFEDRIN
Informació
Número: 
no consta
Data: 
no consta
Registrat a: 
Direccion General de Sanidad - EN
Subregistre: 
-
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Bertran - Barcelona (Pza Urquinaona 8)
Forma farmacèutica text: 
(xarop)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
botella de vidre embolicada amb paper
Composició: 
ortoguaiacol sulfonat potasic,benzoat dodic,tint. aconit rx,tintura belladona,aigua de prunus lurocerasus,clorhidrat de efedrina,xarop de savia de pi
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
tos ,bronquitis cronicas i agudes,refredats bronquials
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
11,80 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
botella de vidre embolicada de paper.Diu provisional
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat