Cabecera
MUCINAL
Informació
Número: 
133
Data: 
4-01-1938
Registrat a: 
inscrito Jefatura Tecnica de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Instituto Marquez - Malaga
Forma farmacèutica text: 
(polvora)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capsa cartro cilindrica
Composició: 
mucina desecada,silicat alumini,perhidrol de magnesia,carbonat de bismut,(belladona)
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
ulceras gastroduodenals,hipercloridria,flatulencias
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
9,80 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
capsa cartro precintada
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat