Cabecera
GASTROZYR
Informació
Número: 
17866
Data: 
no consta
Registrat a: 
Direccion General de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio Quimico Biologico .. -Barcelona (Cotoners 6)
Forma farmacèutica text: 
(polvora)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capsa de cartro cilindrica
Composició: 
sal de Vichy,carbonat de magnesia,,carbonat calcic,caoli,sacarur de anis,extracte de belladona
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
afeccions gastrointestinals
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
15,10 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
capsa cartro precintada
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat