Cabecera
VISCERINAL
Informació
Número: 
17767
Data: 
no consta
Registrat a: 
Direccion General de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Basileos S A - Barcelona
Forma farmacèutica text: 
(polvora)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capsa cartro,frasco de vidre
Composició: 
carbonat de bismuth,carbonat de calç,silicat de alumini,oxid de magnesia,sal de Vichy,pols de belladona,esencia de menta
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
gastritis,gastralgias,hipercloridria,dispepsias,pirosis,acidosis,ulcera gastrica i duodenal
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
8,87 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
capseta de cartro,amb flasco de vidre i tap de rosca plastic dur
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat