Cabecera
ACONITINE CRISTALLISEE 1/10 MG
Informació
Número: 
no consta
Data: 
no consta
Registrat a: 
no considerat
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Dausse Aine - Paris
Forma farmacèutica text: 
grànul dosimètric (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco de vidre amb tap de suro
Composició: 
aconitina
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
no constan
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
no consta
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
flasco de vidre amb granuls dossimetrics
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
regular
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat