Cabecera
NERGOL
Informació
Número: 
2046
Data: 
no consta
Registrat a: 
Direccion General de Sanidad
Subregistre: 
EN
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
L.A.F. - Barcelona
Forma farmacèutica text: 
(sobre)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
sobres de paper en capsa de cartro
Composició: 
carbonat de bismut,carbonat de magnesia,,carbonat de calç,oxid magnesia,sal de Vichy,pols atropa belladona,vitamina C,esencia de anis
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
antiacid,dispepsias gastricas,hipercloridria,espasmes gastrics,ulceras de estomac i duode
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
6,80 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
capsa cartro amb sobres. Prospecte
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
regular
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat