Cabecera
SODISEL
Informació
Número: 
18296
Data: 
no consta
Registrat a: 
presentado al Registro General de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
J. Ferre Pie - Barcelona (Avda Jose Antonio 560)
Forma farmacèutica text: 
(polvora)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco de vidre amb tap metalic
Composició: 
hidrocarbonat magnesia,carbonat monosodic,carbonat calcic,fosfat bisodic,pepsina,belladona,sacarur de vainilla
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
dispepsia,hipercloridria,gastralgia,ulcera gastrica
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
7 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
flasco de vidre precintat,tap metalic
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat