Cabecera
ESTOMAGOSA
Informació
Número: 
15240
Data: 
no consta
Registrat a: 
Presentado al registro..
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Margarit-Tarrasa-Barcelona
Forma farmacèutica text: 
(pólvora)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco de vidre embolicat de paper
Composició: 
carbonat magnesi,carbonat monosodic,creta preparada,pols de Belladona,bromur de estronci,sucre
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
acidessa,gastralgias
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
9,78 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
flasco de vidre precintat amb paper.Tap precintat
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat