Cabecera
ALPI
Informació
Número: 
5212
Data: 
no consta
Registrat a: 
Direccion General de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Castillon - Madrid (Modesto Lafuente 26)
Forma farmacèutica text: 
pastilla (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capsa de cartro
Composició: 
mentol,tintura de aconit,tintura de belladona,esencia de eucaliptus,esencia de niauli.Excipient
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
grip,ronquera,gola,aparell respiratori
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
1 pta
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
capsa de cartro . Interesant
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
regular
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
4
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat