Cabecera
ALGOSEDINA CIANIRA
Informació
Número: 
2038
Data: 
no consta
Registrat a: 
Direccion General de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Cianira-Madrid (Salamanca 13)
Forma farmacèutica text: 
comprimit (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
tub de vidre amb tap de suro i coto en capsa de cartro 10 comprimits
Composició: 
dimetil fenil pirazolona,para acetil fenetidina,bromhidrat de quinina,fenil metanoat de sodi,cafeina,excipient
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
analgesic,antigripal
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
9,95 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
-
Director tècnic del laboratori: 
A. Lopez Ciudad
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat