Cabecera
ELDOGEL GUANIDINA
Informació
Número: 
10938
Data: 
no consta
Registrat a: 
Direccion General de Sanidad - EN
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Instituto Refersa de Farmacologia- Madrid (Avila nº 9)
Forma farmacèutica text: 
comprimit (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
tub de vidre amb tap de suro i coto en capsa de cartro.20 comprimits
Composició: 
p-aminobence sulfonamida guanidinam,llevat de tani,extracte de belladona,extracte tebaic,excipient
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
bacteriostatic intestinal,sedant,astringent
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
27,20 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
prospecte
Director tècnic del laboratori: 
I. Ajuria
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat