Cabecera
COLITVERSAN
Informació
Número: 
13466
Data: 
no consta
Registrat a: 
Direccion General de Sanidad - EN
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Centro Farmaceutico Nacional - Madrid
Forma farmacèutica text: 
comprimit (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
tub de vidre amb tap de suro,en capsa de cartro
Composició: 
tanat de gelatina,sulfoguanidina,acid nicotinic,belladona
Dosificació: 
no copnsiderada
Indicacions: 
colitis,diarreas
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
12 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
prospecte
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat