Cabecera
ACEMON
Informació
Número: 
17929
Data: 
no consta
Registrat a: 
Direccion General de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Lugarre - Segovia
Forma farmacèutica text: 
tableta (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
tub metal.lic en capsa de cartro.10 tabletas
Composició: 
acetilsalicilat amonic
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
analgesic
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
2,15 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
tub metal.lic.Interesant.Prospecte
Director tècnic del laboratori: 
no observat
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat