Cabecera
TROMBOCAL GRANULADO
Informació
Número: 
17016
Data: 
no consta
Registrat a: 
Instituto Tecnico de Comprobacion
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Peset - Valencia
Forma farmacèutica text: 
grànul (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
en flasco de vidre i tap de rosca metal.lic en capsa de cartro
Composició: 
inosito fosfat de calci i magnesi,gluconat calcic,ergosterina irradiada,carote,excipient
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
creixement,esgotament
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
10,40 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
prospecte.Interessant
Director tècnic del laboratori: 
no observat
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat