Cabecera
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO
Informació
Número: 
8860
Data: 
23-03-1927
Registrat a: 
no considerat
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
J.J. Vivas Perez-Almeria
Forma farmacèutica text: 
(Paperet)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capsa de cartro
Composició: 
no consta
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
no constan
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
no consta
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Il.lutrada.Capsa buida
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat