Cabecera
BRONCO SERINA
Informació
Número: 
12560
Data: 
14-2-1930
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio Salus
Forma farmacèutica text: 
(Elixir)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró amb làmina interior de cartró ondulat. Flascó de vidre verd amb tap de suro interior i tap de baquelita de protecció exterior.
Composició: 
En 8 c.c. Tiocol, 0,15 grs.; Benzoat sòdic, 0,20 grs.; Bromur sòdic, 0,20 grs.; Tintura de belladona, 0,036 grs.; Tintura de Drosera, 0,12 gr.
Dosificació: 
Tres culleradetes de les de café al dia després de cada ápat.
Indicacions: 
Processos inflamatoris de les vies respiratories, antibacilar, antiespasmòdic i balsàmic, sedant de la tos.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
19 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 10 cts. Copa i serp blaves. Figura la inscripció d'un segell: Convenio timbre.
Dades d'interès: 
Conté prospecte i dos fulletons promocionals sobre altres especialitats del mateix laboratori.
Director tècnic del laboratori: 
A. Cabeza -Farmacèutico-
Continent: 
Dolent.
Contingut: 
Regular.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-