Cabecera
SACAROMICASA POLI-VALENTE
Informació
Número: 
No consta. (Segons l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:553) és el 4476).
Data: 
No consta. (Segons l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:553) consta amb la data de registre 9-5-1924)
Registrat a: 
No consta.
Subregistre: 
No consta.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio Microcosmo
Forma farmacèutica text: 
(Líquida)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Flascó de vidre cilíndric folrat de vìmet. Tap de suro lacrat i capellet de paper.
Composició: 
Euzimas anti-estafilocòcicas.
Dosificació: 
No descrita
Indicacions: 
No descrites.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
8,80 ptes,
Timbre: 
L'inscripció amb el preu del medicament inclou 0,30 cts. de timbre.
Dades d'interès: 
No conté prospecte. Inventiariat en el Museu de la Farmàcia Catalana amb el nùmero 523. A l'etiqueta consta el segell: Marca Registrada.
Director tècnic del laboratori: 
Juan Nadal Julià
Continent: 
Regular.
Contingut: 
Dolent.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-