Cabecera
VITEINA C
Informació
Número: 
4876
Data: 
02-09-1943
Registrat a: 
Direccion General de Sanidad - EN
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Llofar (Sociedad Española de Industrias Quimicas y Farmaceuticas-Madrid
Forma farmacèutica text: 
comprimit (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
20 comprimits en tub de vidre i tap de suro en capsa de cartro
Composició: 
acid ascorbic pur
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
escorbut,sindrome de Moller-Barlow,hemofilia,gingivitis,anorexia,al.lergias, infeccions
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
7,30 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
prospecte
Director tècnic del laboratori: 
R. Labiaga
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat