Cabecera
DIGESTOVITAL
Informació
Número: 
18454
Data: 
no consta
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Puerto Galiano - Madrid
Forma farmacèutica text: 
(pólvora)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capsa de cartro embolicada de paper
Composició: 
oxid de magnesi,fosfat sodic,pepsina,pancreatina,carbonat calcic,citrat sodic,sal.licilat de bismut,carbonat acid de sodi,extracte de belladona,t. de Ononix repens
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
ulcera gastrica,flatulencia,estomacal
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
13 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
envase provisional,precintat
Director tècnic del laboratori: 
no observat
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat