Cabecera
PULMOTIOCOL
Informació
Número: 
17117
Data: 
no consta
Registrat a: 
Direccion General de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Cercavins - Barcelona (Union 6)
Forma farmacèutica text: 
(líquid)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco de vidre amb tap de suro precintat en capsa de cartro
Composició: 
tiocol, benzoat sodic, creosota de faig, fosfat de codeina, tintura de belladona, de drosera,de aconit, de farigola , alcohol de vainilla, de coriandre, de nou moscada, de canela, de cardamom, xarop de tolu,xarop de lactat calcic
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
aparell respiratori, tos, grip
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
17 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
prospecte
Director tècnic del laboratori: 
no observat
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat