Cabecera
BRONCOSELECTAN
Informació
Número: 
16901
Data: 
no consta
Registrat a: 
Direccion General de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Arga S. A. - Barcelona (Montaña 83-85-87)
Forma farmacèutica text: 
xarop (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco de vidre amb tap de rosca de baquelita en capsa de cartro
Composició: 
xarop de saba de pi maritim, fenil etil barbiturat sodic, efedrina, fosfat de codeina, tintura d´aconit , tintura de belladona
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
bronquitis, tuberculosi, asma, enfisema, grip ,tos ferina
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
18,20 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
prospecte
Director tècnic del laboratori: 
Federico Mejan Soler
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat