Cabecera
CAFEINE HOUDE
Informació
Número: 
no observat
Data: 
no consta
Registrat a: 
no considerat
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Houde - Paris (9 rue Dieu)
Forma farmacèutica text: 
grànul (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
envas metal.lic amb tap de rosca
Composició: 
cafeina, sucre, xarop de cafe
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
tonic muscular i del cor
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
2,78 Fr
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
envas metal.lic, buit
Director tècnic del laboratori: 
J. Delourme-Houde
Continent: 
regular
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat