Cabecera
SAGRALAXAN
Informació
Número: 
239628
Data: 
no consta
Registrat a: 
Direccion General de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
V. Mas - Barcelona (Industria 298)
Forma farmacèutica text: 
(líquid)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco de vidre amb tap de suro en capsa de cartro
Composició: 
extracte de cascara sagrada, tintura belladona, tintura condurango, tintura de nou vomica, tintura de genciana
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
laxant, perturbacions digestives, del fetge e intestins
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
12,60 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
-
Director tècnic del laboratori: 
V. Mas
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat