Cabecera
ADRENALINE CLIN
Informació
Número: 
no consta
Data: 
no consta
Registrat a: 
no considerat
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Clin & Cie - Paris
Forma farmacèutica text: 
(líquid)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
tubet cil.lindric en un tub de cartro
Composició: 
adrenaline, acide clorhidrique, eau destillee
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
no observadas
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
no consta
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
prospecte. Ampul.la trencada
Director tècnic del laboratori: 
no observat
Continent: 
dolent
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat