Cabecera
SALVA INFANTES
Informació
Número: 
35542
Data: 
No consta a l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), però sí al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:804)
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratori Camps (Barcelona)
Forma farmacèutica text: 
Paperet (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró cuadrangular contenint 7 paperets del preparat.
Composició: 
Magnesia blanca, 0,05 grs. Sal anglesa, 0,04 grs. Benzonaftol, 0,02 grs. Sacarosa, 0,10 grs.
Dosificació: 
Durant el 2on mes, 1 paperet cada dia. Durant el 3er mes, dos paperets. Durant el 4rt i 5è mes, de tres a quatre paperets cada dia. Durant el 6è y 7è mes, un paperet cada cinc hores. De 8 a 12 mesos, dos paperets tres cops al dia. D'1 a 2 anys, dos paperets tres cops al dia. De 2 a 6 anys, tres paperets tres cops al dia.
Indicacions: 
Denticina desinfectant infantil.Per a la baba, dentició i cucs.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
16,90 ptes.
Timbre: 
“Patronato Farmacéutico Nacional” 20 cts. Copa i serp de color granat.
Dades d'interès: 
Conté prospecte.
Director tècnic del laboratori: 
M.R. Camps
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
3
Lot: 
-