Cabecera
SALACETOL CHEMIA
Informació
Número: 
No consta.
Data: 
No consta.
Registrat a: 
No consta.
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Chemische Fabriken Gernsheim Heubruch A.G. (Gernsheim)
Forma farmacèutica text: 
Pòlvora (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de fusta cilindroide de dos cossos segellada per la pròpia etiqueta. Te la inscripció en relleu:Salacetol Chemia D.R.P. nº 70054
Composició: 
No descrita.
Dosificació: 
No descrita.
Indicacions: 
No descrites.
Efectes secundaris: 
No descrites.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
No consta
Timbre: 
No n'hi han.
Dades d'interès: 
Figura com a Marca Registrada.
Director tècnic del laboratori: 
No consta.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-