Cabecera
BELLABROMIN
Informació
Número: 
no observat
Data: 
no consta
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
no observat
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
G. Garriga - Barcelona
Forma farmacèutica text: 
gota (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
20 cc en un flasco cil.lindric amb tap de suro, en capsa de cartro
Composició: 
fenil etil malonil urea, bromur calcic, alcaloids de la belladona, excipients
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
sedant del neuro vegetatiu
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
7,30 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Menció: envase provisional . Prospecte
Director tècnic del laboratori: 
no observat
Continent: 
regular
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat