Cabecera
SALZAURES HOLOCAÏN
Informació
Número: 
No consta.
Data: 
No consta.
Registrat a: 
No consta.
Subregistre: 
No consta.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Meister Lucius & Brüning. Hoechst A,M.
Forma farmacèutica text: 
(Pòlvora)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Flascó de vidre incolor amb tap de suro contenint 5 grams de Sals d'Holocaïn.
Composició: 
No descrita.
Dosificació: 
No descrita.
Indicacions: 
No descrites.
Efectes secundaris: 
No descrites.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
No consta.
Timbre: 
No n'hi han.
Dades d'interès: 
No conté prospecte.
Director tècnic del laboratori: 
No consta.
Continent: 
Regular.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-