Cabecera
CALBRONQUIOL
Informació
Número: 
18826
Data: 
14-03-1936
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Cercavins - Barcelona ( Unio)
Forma farmacèutica text: 
grànul (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capsa de cartro precintada
Composició: 
acid tartaric, carbonat de magnesia, carbonat de calci, magnesia hidratada, pols de belladona, pepsina, sal de Vichy, esencia d´anis
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
regenerador de l´aparell digestiu, dolors de estomac, indigestions, cremor
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
8 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
precintat. Interesant. Precintat
Director tècnic del laboratori: 
M Cercavins
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat