Cabecera
ALCALINOS KIOR
Informació
Número: 
16985
Data: 
no consta
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Kior - Madrid
Forma farmacèutica text: 
(pòlvora)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
sac de paper en capsa de cartro
Composició: 
carbonat monosodic, carbonat dicalcic, oxid magnesic, sal.licilat bismut, pols de fulles de belladona
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
dispepsias, gastralgias ulcera incipient
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
8,65 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Prospecte
Director tècnic del laboratori: 
José M de la Quintana
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat