Cabecera
ALCALINOS SAP
Informació
Número: 
6052
Data: 
no consta
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Dr J. Viladot Cardona - Barcelona ( Balmes 47)
Forma farmacèutica text: 
(pólvora)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capsa de cartro precintada
Composició: 
sal de Vichy, oxid de magnesi, creta preparada, fosfat basic de calci, pols de belladona, acid l-ascorbic
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
ulcera gastrica, hipersecrecio, acideça, pirosi
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
10,50 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Precintat.
Director tècnic del laboratori: 
Dr J. Viladot
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat