Cabecera
BICARBONATO F 79
Informació
Número: 
27615
Data: 
no consta
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Brustenga - Barcelona
Forma farmacèutica text: 
(pòlvora)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
100 gr de producte en un sac de plastic en una capsa de cartro
Composició: 
oxid de magnesi, fosfat sodic, carbonat calcic, bicarbonat sodic, sulfimida bençoica, esencia de llimona, citrat de litina, pols de belladona
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
antiacid, malalties gastrointestinals
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
15,60 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
-
Director tècnic del laboratori: 
P. Brustenga
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat