Cabecera
ACEITE TERPINADO
Informació
Número: 
11034
Data: 
no consta
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
EN
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
J. O. Capella - Barcelona ( Lauria 15-17)
Forma farmacèutica text: 
injectable(sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
10 ampul.las de vidre de 1 cc. en capsa de cartro precintada
Composició: 
no es pot veura
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
no constan
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
21,60 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Precintat.
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat