Cabecera
NEUTROSIL BELLADONADO
Informació
Número: 
243
Data: 
no consta
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Asensi - Valencia
Forma farmacèutica text: 
(paper)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
21 papers en una capsa de cartro
Composició: 
metahidrosilicat de magnesi i alumini, extracte de belladona
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
hipercloridria, gastralgia, diarrea
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
7 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Prospecte.
Director tècnic del laboratori: 
L. Portaceli
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat