Cabecera
URICIDEOL GRANULADO
Informació
Número: 
7314
Data: 
no consta
Registrat a: 
Inspección General de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Dutrem - Barcelona ( Alta de San Pedro)
Forma farmacèutica text: 
grànul (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capsa de cartro cilindrica precintada
Composició: 
sals efervescents, quinat d´aminoform, acid 2-fenilquinolina 4 carbonic, citrat de litina
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
disolvent del acid uric, pedres al ronyo, malalties renals
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
11,55 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Interesant. Precintada.
Director tècnic del laboratori: 
A. Rimbau
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat