Cabecera
GASTRO KUELIN
Informació
Número: 
22536
Data: 
no consta
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
EN
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio Quimico Farmaceutico Domenech Garcia - Barcelona
Forma farmacèutica text: 
comprimit (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
25 comprimits en un tub metal.lic amb tap de rosca en una capsa de cartro
Composició: 
oxid magnesic, sal.licilat de bismut, creta rentada, pols de belladona, alginat sodic, clorofila, clor p amidobenzoil dietilaminoetanol, excipient
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
espasmolitic, protector
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
23,05 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Prospecte. Comprimits gravats
Director tècnic del laboratori: 
no consta
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat