Cabecera
ACEYTE YNGLÉS
Informació
Número: 
37481
Data: 
No consta. (Segons l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936:8) consta amb la data de registre 5-12-1930)
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad .
Subregistre: 
E.N.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios'Hazul'. (Granada).
Forma farmacèutica text: 
Tintura (Segons l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas, 1936:8)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Flascó de plàstic transllùcid cilíndric (Ø=2,5 cm., Alçada=9 cm.). Tap vermell de plàstic de rosca. Tintura.
Composició: 
D.D.T., 2%; , Lindane (666), 0,60', alcohol etílic pur i essència de lavanda.
Dosificació: 
Amb un cotó mullat , fregar lleugerament les parts on es trobin els paràsits.
Indicacions: 
Antiparasitari per Pedìculus gumanus, Càpitis, Phitirius pubis, Sarcoptes scabiei i Sarcoptes nigua.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
28,20 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 10 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Conté el prospecte, en el que hi consta:'La persistencia, durante más o menos quince días, del Aceyte Ynglés, no desaparece ni aún con lavados'.'PARÁSITO QUE TOCA... MUERTO ÉS!'.Conté cupó preicinte S.O.E.
Director tècnic del laboratori: 
C. Ramírez Vá..
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-