Cabecera
ACEITE RICINO DAKER
Informació
Número: 
10372
Data: 
no consta
Registrat a: 
Registrado
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Salus - Barcelona
Forma farmacèutica text: 
liquida (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco de vidre amb tap de suro parafinat en una capsa de cartro
Composició: 
oli de rici pur
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
purgant
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
3,50 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
InteresantVidre gravat
Director tècnic del laboratori: 
no trobat
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
3
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat