Cabecera
RAIDONA
Informació
Número: 
7304
Data: 
no consta
Registrat a: 
Registro Sanitario - EN
Subregistre: 
EN
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Instituto de Farmacobiologia , Ifabi - Granada
Forma farmacèutica text: 
gota (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco de vidre amb tap de baquelita negre i contagotas de vidre i cautxu, en una capsa de cartro
Composició: 
alcaloids de la belladona
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
sintomes parkinsonians
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
9,30 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Prospecte. Interesant
Director tècnic del laboratori: 
Juan Nacle Z
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat