Cabecera
PILDORAS PECTORALES
Informació
Número: 
15174
Data: 
no consta
Registrat a: 
Instituto Tecnico de Comprobacion
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Viladot Oliva SA - Barcelona ( Rbla. Cataluña 36)
Forma farmacèutica text: 
pindola (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco de vidre amb tap metal.lic i capsa de cartro
Composició: 
terpina, codeina, extracte de belladona, extracte d´aconit, excipient
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
bronquitis, influenza, refredats, tos nerviosa, laringitis
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
6 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Prospecte
Director tècnic del laboratori: 
no trobat
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat