Cabecera
SORILNER
Informació
Número: 
17851
Data: 
no consta
Registrat a: 
presentado al registro Direccion General de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Zeus - Barcelona
Forma farmacèutica text: 
catxet(sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
catxets de 0,5 gr en capsa de cartro precintada
Composició: 
acid fenil etil barbituric, oxibimetil quinicina, atropa belladona, carbonat monosodic
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
sedant vago simpatic, regulador funcio neuro ganglionar
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
10,20 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Precintat. Interesant
Director tècnic del laboratori: 
R. Bossoms Castelltort
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat