Cabecera
PILDORAS SILY
Informació
Número: 
no consta
Data: 
no consta
Registrat a: 
Especialidad no registrada
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
T. Freixenet - Barcelona ( San Pablo 18)
Forma farmacèutica text: 
pindola (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco embalat i precintat
Composició: 
c16 h16 o7 + 3h2o , c20 h14,o4 ,sul. estric. extracte de belladona, pol. belladona
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
laxant, purgant, depuratiu
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
5 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Precintat. Interesant
Director tècnic del laboratori: 
no observat
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat