Cabecera
URO REUMA
Informació
Número: 
12928
Data: 
no consta
Registrat a: 
Instituto Tecnico de Comprobacion
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Cercavins - Barcelona ( Union 5)
Forma farmacèutica text: 
(paperets)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
papers en capsa de cartro.
Composició: 
tapada
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
anti reumaticas
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
6,55 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Interesant. Precinte de garantia amb signatura.Avis on es diu que degut a la manca de catxets es presenta en forma de papers dosificats.
Director tècnic del laboratori: 
no observat
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
5
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat