Cabecera
REGI LAX
Informació
Número: 
5875
Data: 
06-06-1944
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
EN
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Spes - Barcelona
Forma farmacèutica text: 
dragea (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capseta circular de plastic en una capsa de cartro
Composició: 
fenolftaleina, aloes, extracte de belladona, extracte de nou vomica, sucre
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
laxant
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
3,55 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Prospecte. Ilustrat
Director tècnic del laboratori: 
M. E. Estefanell
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
2
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat